Show simple item record

dc.contributor.authorRoselin, Anna
dc.contributor.authorStenberg, Mathilda
dc.date.accessioned2016-01-11T14:54:13Z
dc.date.available2016-01-11T14:54:13Z
dc.date.issued2016-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41514
dc.description.abstractBakgrund: Sjuksköterskor har en betydande roll i arbetet med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, detta på grund av att det ingår i sjuksköterskeyrket att hantera situationer där våld påverkar patienters hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor anser sig dock inte ha tillräcklig kunskap för att bemöta och identifiera dessa kvinnor. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva dels hur kvinnor som utsatts för våld i nära relationer upplevt mötet med vårdpersonal, och dels hur sjuksköterskan kan identifiera och bemöta de våldsutsatta kvinnorna. Metod: Litteraturöversikt. Resultat: Kvinnors upplevelser av mötet med vårdspersonal är i stor utsträckning negativa. Sjuksköterskor anser sig inte ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och bemöta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Litteraturöversikten belyser hur sjuksköterskor bör tänka vid identifikation och bemötande av dessa kvinnor samt ger förslag på hur detta kan uppnås. Diskussion: Sjuksköterskor behöver mer kunskap om kvinnor som utsätts för våld i nära relationer för att på så sätt kunna skapa en vårdrelation som är en förutsättning för identifikation och ett gott bemötande. Slutsats: Förslagsvis bör träning och/eller undervisning implementeras. Ett personcentrerat arbetssätt föreslås vara gynnande i mötet med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectVåld i nära relationersv
dc.subjectkvinnorsv
dc.subjectidentifikationsv
dc.subjectbemötandesv
dc.subjectsjuksköterskorsv
dc.titleVåldsutsatta kvinnor – Upplevelser av mötet med vårdpersonal och sjuksköterskans roll vid identifikation och bemötande av våld i nära relationer.sv
dc.title.alternativeAbused women – Experiences of encounter with health professionals and the nurses´s role in the identification and respond of intimate partner violence.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record