Show simple item record

dc.contributor.authorLukkarila, Sari
dc.contributor.authorMagnusson, Lisa
dc.date.accessioned2016-01-11T14:02:19Z
dc.date.available2016-01-11T14:02:19Z
dc.date.issued2016-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41505
dc.description.abstractObesitas är ett av dagens största folkhälsoproblem och andelen människor med obesitas har i många länder tredubblats sedan 80-talet. Detta tillstånd ökar risken för ett antal följdsjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck. En behandlingsmetod som tillämpas för personer med mycket stor övervikt är obesitaskirurgi, där man genom att modifiera magsäcken minskar personens möjlighet till födointag vilket leder till stor viktnedgång. Personer som har obesitas är en utsatt grupp i samhället som diskrimineras på grund av sin vikt och många mår dåligt psykiskt av sin övervikt. Syftet med uppsatsen var belysa patientens psykiska hälsa över tid efter obesitaskirurgi. Metoden som valdes för detta var litteraturöversikt, eftersom författarna ville få en inblick i vad forskningen visar inom detta område. Analysen resulterade i en kategori Psykisk hälsa över tid efter obesitaskirurgin där den psykiska hälsan presenteras efter hur många år efter operationen uppföljningen skett. I resultatet framkom det att kvinnor varit överrepresenterade i alla studier och att medelåldern var 41,3 år. I den postoperativa perioden upptäcktes en skillnad i psykisk hälsa efter lång respektive kort uppföljningstid. I den initiala postoperativa fasen förbättrades de psykiska parametrarna för att efter ett år börja plana ut och vid nio till tio år vara jämförbara med eller på lägre nivå än vid basmätningen. Resultatet i de flesta studierna visade att många patienter hade psykisk problematik såväl innan operationen som i varierande grad postoperativt och att minskat BMI framför allt var relaterat med förbättrad fysisk- men inte psykisk funktion. Därför finns ett behov av vidare forskning om hur vården kan fånga upp och hjälpa dessa patienter på bästa sätt.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectObesitassv
dc.subjectobesitaskirurgisv
dc.subjectpsykisk hälsasv
dc.subjectpostoperativ uppföljningsv
dc.titleObesitaskirurgi och psykisk hälsasv
dc.title.alternativeObesity surgery and mental healthsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record