Show simple item record

dc.contributor.authorKölborg, Therese
dc.contributor.authorLončar, Dragana
dc.date.accessioned2016-01-11T14:00:12Z
dc.date.available2016-01-11T14:00:12Z
dc.date.issued2016-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41503
dc.description.abstractBakgrund: Småbarn kommunicerar sitt lidande och välbefinnande via gråt, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Sjuksköterans professionella roll är att lindra barnens och föräldrarnas oro och smärta med de medel som finns tillgängliga. Sjuksköterskor använder sig i låg utsträckning av sockerlösning till småbarn inför vaccination. Syfte: Att kartlägga effekter av sockerlösning som smärtlindringsmetod i samband med vaccination av små barn i åldern noll till 23 månader. Metod: En kvantitativ litteraturstudie genomfördes med 14 inkluderade artiklar. Materialet analyserades utifrån ett kvantitativt granskningsprotokoll av Willman et al. (2011) som genererade åtta områden som låg till grund för resultatet. Resultat: Sockerlösning bidrog till att småbarn hade kortare gråttid, lägre smärtskattningspoäng, lägre nivå av saliv-kortisol, lägre puls och andningsfrekvens vid vaccination. Sockerlösning i kombination med andra metoder för smärtlindring bidrog till lägre frekvens av fysiska tecken på smärta och stress. Föräldrar till småbarn upplever inte mindre stress i samband och påvisar inte lägre nivåer av saliv-kortisol vid administrering av sockerlösning till deras småbarn inför vaccination. Slutsatser: Sockerlösning är en säker smärtlindringsmetod men ingen optimal dos kunde påvisas. Små barn visar mindre stress när de får sockerlösning i kombination med att suga på napp, de har kortare gråttid men föräldrarna uppvisar inte mindre stress vid vaccinationstillfället oavsett om barnet får sockerlösning eller placebo.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSockerlösningsv
dc.subjectSmåbarnsv
dc.subjectFöräldrarsv
dc.subjectSjuksköterskorsv
dc.subjectLidandesv
dc.subjectProcedurrelaterad smärtasv
dc.subjectVaccinationsv
dc.subjectLitteraturstudiesv
dc.titleSockerlösning som smärtlindringsmetod vid procedurrelaterad smärta i samband med vaccination av småbarnsv
dc.title.alternativeSugarsolution as a painrelieving method for procedural pain in conjunction with immunization of infantssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record