Show simple item record

dc.contributor.authorFriberg, Elsa
dc.contributor.authorStavmark, Emma
dc.date.accessioned2016-01-11T12:43:18Z
dc.date.available2016-01-11T12:43:18Z
dc.date.issued2016-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41494
dc.description.abstractBakgrund: Många personer känner en stark oro och rädsla inför medicinska procedurer som innefattar nålar. Denna oro kallas för stickrädsla och förekommer hos minst en av tio personer. Till skillnad från barnvården finns inga generella riktlinjer för omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av för att minska lidandet och öka tryggheten hos den stickrädda vuxna patienten. Stickrädslan har visat sig leda till att patienter inte söker vård, vilket i sin tur leder till att denna patientgrupp har en ökad risk för sämre hälsa än resten av befolkningen. Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda sig av i mötet med den stickrädda vuxna patienten. Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie som baseras på 15 vetenskapliga artiklar varav 14 kvantitativa och en kvalitativ. Materialet analyserades och kategoriserades till två kategorier, vikten av kommunikation mellan sjuksköterskan och den stickrädda vuxna patienten och praktiska metoders påverkan på stickrädsla. Resultat: Hur sjuksköterskan kommunicerar med patienten har visat sig ha stor betydelse för patientens upplevelse av oro, ångest och smärta. Negativa ord som ”stick” bör ej användas då de kan generera i att patienten upplever mer smärta. En rad olika praktiska metoder så som avslappningsmetoder, kylspray och ljusblixtar har visat sig ha betydelse för patientens nivå av oro och ångest samt på patientens smärtupplevelse. Slutsats: För att minska patientens lidande och öka tryggheten vid en nålprocedur bör sjuksköterskan använda sig av de omvårdnadsåtgärder som givit god effekt. Många av metoderna är enkla att utföra och är kostnadseffektiva. Vidare forskning inom området är nödvändigt då vårdpersonal behöver en ökad medvetenhet och kunskap om denna patientgrupp för att på så sätt kunna bedriva god omvårdnad.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectStickrädslasv
dc.subjectNålfobisv
dc.subjectVuxnasv
dc.subjectOmvårdnadsåtgärdersv
dc.subjectSjuksköterskasv
dc.subjectLitteraturstudiesv
dc.title”Det är bara ett stick” - En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan möta vuxna patienter med stickrädslasv
dc.title.alternative”It’s just a sting” – A literature review about the caring for adult patients that suffers from needle fearsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record