Show simple item record

dc.contributor.authorBäckström, Maria
dc.contributor.authorLund, Susanne
dc.date.accessioned2016-01-11T12:25:02Z
dc.date.available2016-01-11T12:25:02Z
dc.date.issued2016-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41489
dc.description.abstractBakgrund: Antalet personer som diagnostiseras med demenssjukdom ökar drastiskt varje år världen över. Ett viktigt forskningsområde inom vårdvetenskap och hälsa är därför att hitta nya metoder för sjuksköterskan för att öka välbefinnandet för personer med demens. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva om effekten av dock- och robotdjurterapi kan öka livskvaliteten hos personer med demenssjukdom utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Metod: Litteratur och tolv vetenskapliga artiklar valdes ut som belyste ämnet. Artiklarna och litteraturen granskades och resultatet sammanställdes. Resultat: Resultatet visar att användandet av dock- och robotdjurterapi kan öka livskvaliteten och välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. Slutsats: Litteraturöversikten pekar på att dock- och robotterapi är ett effektivt sätt, som sjuksköterskan kan använda i sin profession, för att förbättra livskvaliteten hos personer med demens då de genom den upplevde ökad trygghet och tröst, meningsfullhet, gemenskap och sammanhang.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectdementiasv
dc.subjectdollsv
dc.subjectanimalsv
dc.subjectplaysv
dc.subjectrobotsv
dc.subjectrobocatsv
dc.subjectelderlysv
dc.titleDock- och robotdjurterapisv
dc.title.alternativeDoll- and robot animal therapysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record