Show simple item record

dc.contributor.authorHedin, Samuel
dc.contributor.authorRenvall, Anna
dc.date.accessioned2016-01-05T10:48:57Z
dc.date.available2016-01-05T10:48:57Z
dc.date.issued2016-01-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41404
dc.description.abstractSyfte: Att undersöka relationen mellan hemtjänstanställdas arbetsrelaterade känsla av sammanhang och hälsa respektive arbetsprestation. Teori: Studiens teoretiska referensram utgår från arbetsrelaterad känsla av sammanhang. Antonovsky menar att motståndskraften till ohälsa beror på individens känsla av sammanhang och då i vilken utsträckning denne upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Utöver hälsoaspekten hävdar Antonovsky att känsla av sammanhang dessutom är en bidragande faktor till arbetsprestation. Metod: En kvantitativ metod användes när en västsvensk offentlig verksamhet som utför hemtjänst undersöktes. Data gällande psykiskt välbefinnande samt arbetsrelaterad känsla av sammanhang samlades in genom att anställda fyllde i enkäter. Dessutom besvarades enkäter av de anställdas chefer rörande varje anställds arbetsprestation. Dessa data kompletterades med sjukfrånvarostatistik från organisationen. Resultat: Multipla regressionsanalyser genomfördes. Dessa visade på att arbetsreletarad känsla av sammanhang var signifikant predicerande för både psykiskt välbefinnande och arbetsprestation. Dock var resultatet för arbetsrelaterad känsla av sammanhang och sjukfrånvaro icke-signifikant.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjecthälsasv
dc.subjectsjukfrånvarosv
dc.subjectpsykiskt välbefinnandesv
dc.subjectarbetsprestationsv
dc.subjectarbetsrelaterad känsla av sammanhangsv
dc.titleHälsa, arbetsprestation och arbetsrelaterad känsla av sammanhang - En studie av hemtjänst i offentlig sektorsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record