Show simple item record

dc.contributor.authorTörner, Marianne
dc.contributor.authorPousette, Anders
dc.contributor.authorVega-Matuszczyk, Josefa
dc.contributor.authorBjörk, Kenneth
dc.date.accessioned2015-11-05T15:45:28Z
dc.date.available2015-11-05T15:45:28Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.isbn978-91-86863-09-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41016
dc.description.abstractEn viktig förutsättning för att flygtrafiken ska kunna bedrivas säkert är att personer och farliga, förbjudna föremål som kan hota luftfartsskyddet inte ges tillträde till flygplatsens behörighetsområden eller till flygplanen eller utrustning eller funktioner som är betydelsefulla för flygplanens säkerhet. För att säkerställa detta finns säkerhetsledningssystem på flygplatserna. Dessa system omfattar såväl tekniska delsystem för säkerhetskontroll, som rutiner och procedurer för upprätthållande och utveckling av hög nivå på luftfartsskyddet. De anställda på flygplatsen har därmed en avgörande betydelse för luftfartsskyddet, och alltså blir inte bara tekniska och strukturella utan även individuella och sociala fenomen viktiga att beakta. De sociala förutsättningarna handlar om hur sociala normer med betydelse för luftfartsskyddet ser ut och utvecklas på arbetsplatsen. Sådana normer utvecklas på basis av vad de anställda uppfattar som viktiga värden i organisationen och gruppen, och dessa bedömningar baseras i hög grad på perceptioner (det man kan uppfatta med sina sinnen) och erfarenheter från det dagliga arbetet. Här blir fenomen som organisationskultur och organisationsklimat betydelsefulla. En förutsättning för att kunna arbeta med att utveckla organisationsklimatet så att det än bättre stöder en hög nivå på luftfartsskyddet vid flygplatsarbetet är att man kan skaffa sig en uppfattning om karaktären på säkerhetsklimatet för luftfartsskydd. Är det högt eller lågt? Vilka är de svaga punkterna, som behöver utvecklas? Och vilka är de starka sidorna, som man bör gynna ytterligare? Ett sätt att mäta säkerhetsklimat är genom enkät. Denna rapport ger en teoretisk bakgrund till begreppet säkerhetsklimat och beskriver utvecklingen av ett enkätinstrument för att mäta luftfartsskyddsklimat vid flygplatsarbete; Airdrome Security Climate Questionnaire, ADSECQ.sv
dc.description.sponsorshipProjektet har genomförts på uppdrag av Swedavia, som även finansierat det. Fullskalestudien administrerades av Maria Bergh och Anette Wedin, COWI AB, som även bidragit med viss text om fullskalestudien i denna rapport.sv
dc.format.extent20sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherArbets- och miljömedicin, Göteborgs universitetsv
dc.relation.ispartofseriesRapportserie AMMsv
dc.relation.ispartofseries2015 Nr 3sv
dc.subjectOrgnisationsklimatsv
dc.subjectFlygplatssv
dc.subjectLuftfartsskyddsv
dc.subjectAirdrome Security Climate Questionnaire, ADSECQsv
dc.subjectSäkerhetsklimatsv
dc.subjectUtvecklingsarbetesv
dc.subjectFlygtrafiksv
dc.titleOrganisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete. Utveckling av Airdrome Security Climate Questionnaire (ADSECQ)sv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationHögskolan Västsv
dc.contributor.organizationSwedaviasv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record