Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Karinsv
dc.date.accessioned2015-11-19T19:54:01Z
dc.date.available2015-11-19T19:54:01Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40974
dc.description.abstractAbstract Rationella tal har länge varit ett diskussionsämne i den svenska skolan och framför allt om hur dessa tal och och dess uttrycksformer ska läras ut. De olika representationerna av sådana tal, bråktal, decimaltal och procent har en stor plats i svenska läroplaner och ses som en viktig inkörsport till algebran och framtida matematikstudier. Undersökningar visar dock att svenska elever uppfattar rationella tal som komplicerade och ser ingen användning av kunskaperna som lärs ut. Detta examensarbete är därför utformat som en litteraturstudie där möjligheten att knyta ihop undervisningen inom rationella tal i svenska skolan och vardagen undersöks. Syftet med examensarbetet är främst att utveckla min kunskap om rationella tal som jag kommer ha användning av när jag själv planerar lektioner. Ett annat syfte är att undersöka hur synen på rationella tal ser ut samt hur kopplingen mellan vardag och undervisning kan synliggöras mer. Genom att ta del av den utvalda litteraturen kan vissa slutsatser dras. Det finns sätt att koppla undervisningen om bråktal, decimaltal och procent mer till vardagen vilket kan underlätta förståelsen för eleverna. Lärare kan genom kompetensutveckling i läroplanstolkning bättre anspassa undervisningen så att eleverna ser en större användning av den till vardagsproblem. Examensarbetet har givit mig en annan syn på undervisning kring rationella tal. Som lärare finns det möjligheter att anpassa undervisningen till vardagen, men det gäller att man som lärare förstår läroplanen. Det finns också mycket historia kring bråktal, decimaltal och procent som kan vara bra att ta del av innan lektioner planeras. Dessutom är det en fördel att känna till bråktalens representationsformer så att även eleverna kan ta till sig dessa.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectRationella talsv
dc.subjectbråktalsv
dc.subjectdecimaltalsv
dc.subjectprocentsv
dc.subjectvardsv
dc.titleRationella tal och kopplingen till vardagensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record