GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation 90. Svetsgaser och svetsrök


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4097

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1990_28.pdf7513KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 80 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation 90. Svetsgaser och svetsrök
Authors: Sjögren, B
Ulfvarson, U
Issue Date: 1990
Extent: 39 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1990:28
ISBN: 91-7045-079-x
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4097
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011