Show simple item record

dc.contributor.authorChan, Lisasv
dc.date.accessioned2015-11-19T19:54:03Z
dc.date.available2015-11-19T19:54:03Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40949
dc.description.abstractAbstrakt Den fria leken är en problematik för förskolan, om barns fria lek ska vara fri från en vuxens styrning eller inte. Vårt examensarbete handlar om hur fri den fria leken är i en förskola utifrån vad några pedagoger ser på sin egen roll och vad några barn har för uppfattningar och upplevelser om den fria leken. - Hur upplever och uppfattar barnen den fria leken? - Hur ser pedagoger på sin roll i den fria leken? I vår studie har vi valt att intervjua tre pedagoger och fyra barn på samma avdelning i en förskola. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer, både med barnen och pedagogerna. Det är för att vi ska kunna få ta del av två olika perspektiv om den fria leken i förskolan. Vid intervjuerna har vi endast använt penna och anteckningsblock för att anteckna barnens och pedagogernas svar på våra intervjufrågor. I resultatanalysen har vi använt begreppsrelation som makt och barn, modellmakt, barnperspektiv och barns perspektiv samt även tidigare forskning. I diskussionsavsnittet har vi diskuterat resultatet utifrån vår tidigare forskning, teorier och Förskolans Läroplan, Lpfö98. De viktigaste resultat som vi har kommit fram till är att barns fria lek blir alltid hindrad och begränsad av pedagogerna. Barns fria lek är inte så fri som den låter, eftersom leken inte kan vara fri från vuxnas styrning. Det som vi även funnit i studien är att pedagogernas perspektiv i den fria leken krockar oftast med barns egna perspektiv, om vad som är rätt eller fel att leka i förskoleverksamheten.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectFri leksv
dc.subjectmaktsv
dc.subjecthindrasv
dc.subjectbegränsasv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectpsv
dc.titleHur fri är barns fria lek i en förskola? - Ur barnens och pedagogernas perspektivsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record