Show simple item record

dc.contributor.authorBolin, Jannikesv
dc.contributor.authorKarlsson, Anna
dc.date.accessioned2015-11-19T19:54:02Z
dc.date.available2015-11-19T19:54:02Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40932
dc.description.abstractAbstract Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärares uppfattningar av rumsuppfattning i förskolan. Vi har ställt förskollärares uppfattningar i relation till läroplansmålet om att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning (Skolverket, 010). Detta för att urskilja deras uppfattningar i relation till deras uppdrag. Vår undersökning grundar sig i problemet angående att det saknas forskning om ämnet rumsuppfattning. De frågeställningar som undersökningen behandlar är 1. Vad uppfattar förskollärare att de arbetar med inom rumsuppfattning? . På vilket sätt uppfattar förskollärare att de arbetar för att uppnå läroplansmålet? 3. Hur uppfattar förskollärare att barn lär utifrån deras arbetssätt? Vi har använt oss av en fenomenografisk ansats i vår undersökning. Metoden som användes var intervju. Vi har intervjuat sex stycken förskollärare på två förskolor för att söka svar på vårt syfte och frågeställningar. Svaren som deltagarna uppgav under intervjuerna analyserades för att synliggöra deras uppfattningar. De viktigaste resultaten visar på att förskollärarnas uppfattningar skiljer sig åt. De tolkar och arbetar med läroplansmålet på olika sätt. De arbetar med läroplanen som en helhet och fokuserar inte på ett specifikt mål. Resultatet visar även att förskollärarna inte arbetar med alla delarna inom rumsuppfattning, samt att kommunikation utgör en central uppfattning hos dem angående hur barn lär utifrån deras arbetssätt.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectuppfattningarsv
dc.subjectrumsuppfattningsv
dc.subjectmatematiksv
dc.subjectförhållsv
dc.titleRumsuppfattning i förskolan. En fenomenografisk studie av förskollärares uppfattningarsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record