Show simple item record

dc.contributor.authorAlm, Jessicasv
dc.date.accessioned2015-11-19T19:54:01Z
dc.date.available2015-11-19T19:54:01Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40925
dc.description.abstractStudiens syfte är att undersöka och tolka hur förskollärare göra barnen delaktiga i samlingen på förskolan. Skapa sig en djupare kunskap och förståelse för barns delaktighet i samlingen och förskollärares uppfattning om barns delaktighet. Genom intervjuer som metod i studien har förskollärare besvarat olika frågor om samlingen i verksamheten, vilket syfte har samlingen och hur de gör barnen delaktiga i upplägget. Studien kopplas till tidigare forskning som är relevant utifrån studiens syfte och de frågeställningar, samt de svar förskollärare ger från intervjuerna. Vi kommer också att benämna tidigare forskning där de använde samling som metod i verksamheten och aktivitet med barnen. Studien belyser förskollärarens uppfattning om barns delaktighet och inflytande i samlingen samt vilket syfte de har med samlingen på avdelningen. Studien har en kvalitativ ansats där undersöknings metoden består av intervjuer, med halvstrukturerade frågor. I intervjuerna finns möjligheter för förskollärarna att berätta utefter deras erfarenheter och tankar, men så att de håller sig inom vår forskningsfråga. Intervjufrågorna ska förtydliga förskollärarnas val och utformande i verksamheten till vilket syfte de arbetar med samlingen med barnen och anpassar barnen till deltagare. Urvalet av förskollärare i studien består av nio förskollärare i två olika kommuner. Resultatet i vår studie visar att förskollärarna tillåter barnens delaktighet i olika grader beroende på barnens ålder. Flera av dem nämnde att poängen med samlingen var att samla ihop barnen för att de ska kunna se varandra, skapa en vi-känsla på avdelningen. Alla förskollärare använde sig inte av samlingen på avdelningen, men det förekom mindre samlingar mellan barnen för att lättare kunna hjälpa barnen att ta del av den kunskap de erbjuder. I några intervjuer skapar de ett lustfyllt lärande tillsammans med barnen genom att använda lika material och redskap för att intressera barnen. Den tanke vi har med den här studien är att synliggöra samlingen som en metod och möjligheter att göra barnen delaktiga i processen.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSamlingsv
dc.titleFörskollärares arbete med barns delaktighet och inflytande i samlingensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record