GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska Expertgruppen för Gränsvärdesdokumentation 92. Organiska syraanhydrider


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4092

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1990_48.pdf7068KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 80 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Nordiska Expertgruppen för Gränsvärdesdokumentation 92. Organiska syraanhydrider
Authors: Keskinen, H
Issue Date: 1990
Extent: 40 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1990:48
ISBN: 91-7045-100-1
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4092
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011