GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 84. Hydrokinon


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4088

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1989_15.pdf4926KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 84. Hydrokinon
Authors: Stenius, U
Issue Date: 1989
Extent: 37 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1989:15
ISBN: 91-7045-027-7
ISSN: 
URI: http://hdl.handle.net/2077/4088
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011