GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 85. Nitrilotrieddiksyre (NTA) og salte


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4087

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1989_16.pdf5851KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 85. Nitrilotrieddiksyre (NTA) og salte
Authors: Olsen, S Nautrup
Jensen, A Astrup
Issue Date: 1989
Extent: 37 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1989:16
ISBN: 91-7045-028-5
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4087
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011