Show simple item record

dc.contributor.authorGillberg, Sanna
dc.date.accessioned2015-10-21T14:44:26Z
dc.date.available2015-10-21T14:44:26Z
dc.date.issued2015-10-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40852
dc.description.abstractI denna uppsats undersöks vilka översättningsstrategier som tillämpats av två svenska översättare vid översättningen av kulturspecifika ord i Hans Falladas roman Kleiner Mann, was nun? från 1932. De båda svenska översättningarna utkom 1933 respektive 2014. Analysen genomförs med utgångspunkt i Brynja Svanes strategier för översättning av kulturspecifika ord, och har som syfte att dels undersöka vilka eventuella skillnader som finns mellan de båda översättarnas val av strategier, dels att utreda huruvida dessa eventuella skillnader kan tänkas bero på avståndet i tid mellan de båda översättningarnas tillkomst. Resultatet av undersökningen visar att det föreligger vissa intressanta skillnader mellan de båda översättarnas tillvägagångssätt, framför allt gällande strategierna direkt återgivande utan omskrivning, direkt återgivande med ortografisk anpassning, omskrivning med generalisering samt utelämnande, och att dessa skillnader sannolikt uppstått som en följd av flera olika faktorer, däribland ovan nämnda tidsavstånd. Avslutningsvis diskuteras sambandet mellan översättarnas val av strategier och de två förhållningssätten källtexttrogen respektive fri översättning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesSPL masteruppsats, tyska, ÖPsv
dc.relation.ispartofseriesSPL 2015-085sv
dc.subjecttyskasv
dc.subjectÖversättningsv
dc.subjectKulturspecifika ordsv
dc.subjectÖversättningsstrategiersv
dc.subjectKleiner Mann, was nun?sv
dc.subjectHur ska det gå för Pinnebergs?sv
dc.subjectHans Falladasv
dc.title”VAD ÄR EN ’GRUF’?” En undersökning av vilka strategier som använts vid översättning av kulturspecifika ord i Hans Falladas Kleiner Mann, was nun?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Languages and Literatureseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturerswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record