GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 79. Metylisobutylketon


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4081

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1988_20.pdf4177KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 79. Metylisobutylketon
Authors: Hagberg, M
Issue Date: 1988
Extent: 31 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1988:20
ISBN: 91-7045-391-6
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4081
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011