GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 81. Nitoalkaner


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4079

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1988_29.pdf7175KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 81. Nitoalkaner
Authors: Zitting, A
Issue Date: 1988
Extent: 52 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1988:29
ISBN: 91-7045-007-2
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4079
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011