GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 74. Metylbromid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4077

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1987_18.pdf6820KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 74. Metylbromid
Authors: Swensson, Å
Issue Date: 1987
Extent: 50 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1987:18
ISBN: 91-7464-348-7
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4077
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011