Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Lars
dc.date.accessioned2015-10-12T09:06:09Z
dc.date.available2015-10-12T09:06:09Z
dc.date.issued2015-10-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40762
dc.description.abstractPIM, Praktisk IT- och Mediekompetens, lanserades 2006 av Myndigheten för skolutveckling, som en fortbildningssatsning av regeringen för att höja IT-kompetensen hos den svenska lärarkåren. När PIM avvecklades hade 162 000 pedagoger i 230 kommuner deltagit i satsningen. Därmed är PIM en av de största fortbildningssatsningarna någonsin i Sverige. Då PIM avvecklades 2014 är ett övergripande syfte med studien att min empiri samt de konklusioner som gjorts i arbetet kan komma till nytta i framtiden inför kommande kommunala och statliga IT-satsningar. Mitt huvudsyfte med studien har varit att beskriva PIM-projektet och undersöka hur pedagoger och utvalda nyckelpersoner i några kommuner ställde sig till denna satsning samt analysera vilka de framgångsfaktorer var som möjliggjorde att vissa kommuner nådde högre måluppfyllelse med sin PIM-satsning än andra. Ytterligare ett syfte utgörs av själva lärandet med IT; att undersöka hur PIM-miljön som lärplattform påverkat pedagogernas lärande. De frågeställningar som härletts från syftet har varit: Vilka villkor som ges för lärande genom lärplattformen PIM? Vilka faktorer påverkar implementering av PIM sett ur ett ledningsperspektiv? Hur resonerar pedagogerna kring hur PIM-miljön och materialet har påverkat deras lärande? Jag har undersökt frågeställningarna utifrån en etnografisk induktiv ansats där jag använt en triangulering med enkäter, kvalitativa intervjuer och litteraturstudier som metod. De framgångsfaktorer jag funnit är bland annat att skolledaren är en centralfigur som med sitt engagemang visar om projektet eller IT-kompetens är viktigt. I min undersökning har jag också kommit fram till att tidsaspekten för pedagogernas studier är viktig. För att en fortbildningssatsning ska lyckas, krävs att pedagogerna får den tid de behöver för sina studier. Tas beslut om kompensation för pedagogernas studier på varje skolenhet av skolledaren, kan likvärdigheten i kommunen vara bristfällig. Viktigt är också att skapa ett intresse och ett engagemang, från högsta skolledningen i kommunen ända ner till lärarrummet. Kan man få alla på alla nivåer att dra åt samma håll samtidigt är mycket vunnet. Dessutom kan man med krav och stimulans öka motivationen ytterligare.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2015:109sv
dc.subjectITsv
dc.subjectIKTsv
dc.subjectPIMsv
dc.subjectMMBsv
dc.subjectMultimediabyrånsv
dc.subjectdigital kompetenssv
dc.subjectlärplattformsv
dc.subjectblended learningsv
dc.subjectmediekunnighetsv
dc.titleFramgångsfaktorer i PIM – Praktisk IT- och mediekompetens En enkät- och intervjustudie av Myndigheten för skolutvecklings- och Skolverkets fortbildningssatsning på IT-kompetens för Sveriges pedagoger 2006 – 2014sv
dc.title.alternativeSuccess factors of PIM – Practical IT and Media skills A study of The Swedish National Agency for School Improvement and The Swedish National Agency for Education’s educational strategy for enhancing teachers IT skills in Sweden between 2006 - 2014sv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentIT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentIT University of Gothenburg /Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record