Show simple item record

dc.contributor.authorHassan, Jasmin
dc.contributor.authorSaavedra Carlström, Patricia
dc.date.accessioned2015-10-08T09:02:13Z
dc.date.available2015-10-08T09:02:13Z
dc.date.issued2015-10-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40743
dc.description.abstractStudie handlar om en ny samarbetsform mellan den offentliga sektorn och de frivilliga organisationerna, vid namnet Idéburet offentligt partnerskap (IOP). För att genomföra vår studie gjorde vi en fallstudie som utgick från ett genomfört IOP-projekt i Göteborg år 2012. Projektet kallades för, IOP- Insatser för migrerade EU-medborgare och handlade om att hitta en akutlösning för EU-medborgarna i staden över vinterperioden. Vi uppmärksammade att det fanns en kunskapslucka angående vad samarbetet skulle kunna bidra till. Syftet med studien var därför att försöka bidra med kunskap om vad samarbetet mellan offentlig sektor och de frivilliga organisationerna skulle kunna bidra till. För att möjliggöra detta utgick vi från en forskningsfråga som avser det genomförda IOP-projektet, IOP-Insatser för migrerade EU-medborgare. Hur översattes idén om IOP till projektet IOP-Insatser för migrerade EU-medborgare av Social resursförvaltning tillsammans med de frivilliga organisationerna i Göteborg? - Vad bidrog IOP-projektet till för EU-medborgarna? Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig i Barbra Czarniawskas Översättningsteori. För att kunna besvara studiens forskningsfråga använde vi oss av rapporter och dokument, interna såväl som externa för IOP-projektet. Dessutom bidrog intervjuerna med Social resursförvaltning och de frivilliga organisationerna till en djupare förståelse för samarbetet. Resultatet som vi har kom fram till var hur idén om IOP översattes till praktiken av de Social resursförvaltning tillsammans med de frivilliga organisationerna. Det framgick att det fanns olika uppfattningar om initiativet för IOP, vilket kan härledas till Czarniawskas förklaring om idéens resande. Angående vad IOP-projektet bidrog till kunde vi konstatera att projektet inte tog människor ur fattigdomen, men gjorde deras liv i Göteborg lite enklare under vintern.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectIdéburet offentligt partnerskap (IOP)sv
dc.subjectoffentlig sektorsv
dc.subjectfrivilliga organisationersv
dc.subjectsamarbetesv
dc.subjectIOP-Insatser för migrerade EU-medborgaresv
dc.subjectidésv
dc.titleIdéburet Offentligt Partnerskap. IOP- Insatser för migrerade EU-medborgaresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record