Show simple item record

dc.contributor.authorTrinh, Lisa
dc.contributor.authorMagnusson, Jenny
dc.date.accessioned2015-09-21T09:13:30Z
dc.date.available2015-09-21T09:13:30Z
dc.date.issued2015-09-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40602
dc.description.abstractForskning visar att den ökade mängden administration utgör en betungande börda för vissa yrkesgrupper inom offentliga sektor. I detta avseende är det vanligast att professionen lyfts fram som exempel. Det finns emellertid begränsad forskning om huruvida den ökade administrationen påverkat gruppen av första linjens chefer inom offentlig sektor. Uppsatsens syfte har därför varit att få svar på om deras administrativa arbetssituation har förändrats och vilka orsaker som kan ligga bakom detta. Vi avsåg även att ta reda på hur första linjens chefer upplever sin nuvarande arbetssituation. För att besvara uppsatsens primära syfte har vi genom dokument- och litteraturstudier kartlagt hur tidigare organisatoriska förändringar kan ha gett upphov till situationen. Det sekundära syftet har varit att genom tio intervjuer få svar på hur dessa individuellt uppfattar sin arbetssituation. Det slutliga syftet har sedan varit att jämföra datainsamlingen sinsemellan. Vi har i studien redogjort för att administrationen ökat för första linjens chefer, vilket har beskrivits av de intervjuade första linjens chefer som ett administrativt nedfall. Detta kan dels förklaras av den pågående IT-utvecklingen och dels för att den renodlade administrativa personalen successivt minskat. Våra resultat har fört oss till slutsatsen att administrationen ökat för linjecheferna närmast medarbetarna. Vi har även redogjort för chefernas behov av administrativt stöd för att de ska få tillräckligt med tid åt effektivisering och förbättring av verksamheten. Om var och en specialiserar sig på det som denne relativt sätt är bäst på blir den totala produktionen som störst, vilket vi här lyfter fram Zlatan som exempel. Att låta Zlatan klippa gräs skulle innebära ett slöseri med resurser då han är bättre på att spela fotboll. Med detta sagt vill vi uppmärksamma frågan om första linjens chefer bör ägna sin huvudsakliga tid åt att leda eller administrera. Eller är detta i själva verket synonymt med varandra?sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectFörsta linjens chefersv
dc.subjectadministrationsv
dc.subjectadministrativt nedfallsv
dc.subjectSkatteverketsv
dc.subjectZlatansv
dc.titleSka Zlatan spela fotboll eller ska han klippa gräset? - En studie om administrationens påverkan på första linjens chefersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record