Show simple item record

dc.contributor.authorMecinovic, Armin
dc.date.accessioned2015-09-21T07:38:22Z
dc.date.available2015-09-21T07:38:22Z
dc.date.issued2015-09-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40598
dc.description.abstractBakgrund: Budgetprocessen är ett ekonomiskt styrinstrument som Göteborg Stad använder. Ekonomernas arbete inom budgetprocessen ser olika ut inom organisationen. Problemdiskussion: Att arbeta med budget innebär att sammanställa, granska och fatta verksamhetstäckande beslut utifrån en flora av detaljer. Ekonomernas roll inom den kommunala budgetprocessen är viktigt, då de är i första hand implementera budgeten och involverade inom hela budgetprocessen. De arbetsuppgifter som utförs av ekonomerna kan av andra aktörer uppfattas som bristande i sitt tillförande för verksamheten. Anledningen till att inställningen kan framställas på det viset inom verksamheten är att den traditionella ekonomistyrningen är av marginell betydelse i många företag, med anledning av att det dåligt utvecklar verksamhetens aktiviteter samtidigt som den ekonomiska information som ges är dåligt integrerad mellan de involverande parterna inom organisationen. Därmed upplever verksamhetens andra aktörer ekonomernas arbete och ekonomistyrningen i sig som bristande stöd för verksamheten, samtidigt är deras kunskap bristande vad det gäller ekonomernas arbete i verksamheten. Syfte: Syfte med denna studie är att undersöka ekonomernas påverkan i budgetprocess på en mer detaljerad nivå. För att få bättre förståelse för helheten kring budgetprocessen vill studiens författare även beröra internationella trender och andra nationella organisationers arbete med budgetprocess. Metod: En fallstudie som avser stadsdelen Örgryte-Härlanda inom Göteborgs Stad har genomförts med hjälp av personliga intervjuer. Slutsatser: Studiens slutsats tyder på att ekonomernas roll inom budgetprocessen har en större påverkan i slutet av kalenderåret då det är mer klart för ekonomerna vad som skall göras inför nästa år.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectbudgetprocessensv
dc.subjectekonomersv
dc.subjectbudgetprognossv
dc.subjectbudgetuppföljningsv
dc.subjectbudgetanalyssv
dc.titleEkonomernas påverkan inom den kommunala budgetprocessensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record