Show simple item record

dc.contributor.authorÅstrand, Oliwer
dc.contributor.authorCarlefall, Tobias
dc.date.accessioned2015-08-31T08:52:01Z
dc.date.available2015-08-31T08:52:01Z
dc.date.issued2015-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40485
dc.description.abstractBakgrund och problem: Terminalerna i Skandiahamnen opererades fram till 2010 av det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB, men efter ett beslut som togs i kommunfullmäktige 2009-11-05 stod det klart att delar av den operativa verksamheten skulle överlåtas till privata aktörer. I studien fokuserar vi på överlåtelsen av containerhamnen som numera drivs av det danskägda företaget APM Terminals, efter att de tecknat ett koncessionsavtal på 25 år. Att containerhamnen har en stor betydelse, för Göteborgs Stad och för näringslivet i regionen, råder det ingen tvekan om. Vi vill därför undersöka hur Göteborgs Hamn AB och APM Terminals Gothenburg AB har utvecklats under de senaste åren. Syfte: Att genom företagsanalys, undersöka hur organisationerna Göteborgs Hamn AB och APM Terminals Gothenburg AB har utvecklats, och vilka effekter som privatiseringen har fått. Avgränsningar: Undersökningsperioden sträcker sig från 2008 till idag, men den finansiella datan som används är som senast hämtad från 2013. Det var tre terminaler i Skandiahamnen som privatiserades men studiens fokus ligger på containerterminalen. Metod: En fallstudie med både kvantitativa och kvalitativa inslag. Som verktyg för företagsanalysen används Trekantsmodellen för att täcka områdena; finans, objekt och subjekt. Resultat och slutsats: Båda verksamheterna kan efter uppdelningen av Skandiahamnen fokusera på respektive kärnverksamhet. Göteborgs Hamn AB har inriktat sig mot rollen som Port Authority, vilket innebär att de framförallt arbetar med infrastruktur och ser till hela hamnens långsiktiga utveckling. APM Terminals Gothenburg AB kan fokusera på containerhamnen och de operativa utmaningar som uppkommer. Ett bevis på effektivisering är att kranproduktiviteten under APM Terminals första verksamhetsår ökat. Situationen har dock, för vissa arbetare i hamnen, blivit något sämre och vissa synergieffekter har försvunnit då terminalerna inte har samma möjlighet till samarbete. Förslag till fortsatt forskning: I denna kandidatuppsats berör vi endast ytan på ett ämne med massor av potentiella infallsvinklar. För att få en ännu klarare bild av förhållandena i Skandiahamnen föreslår vi att en analys av samtliga terminalbolag.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries14-15-83sv
dc.titleGöteborgs Hamn AB och APM Terminals Gothenburg AB -en fallstudie om privatiseringen av containerhamnensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record