Show simple item record

dc.contributor.authorHaaranen, Catharina
dc.date.accessioned2015-08-27T07:21:46Z
dc.date.available2015-08-27T07:21:46Z
dc.date.issued2015-08-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40457
dc.description.abstractI dagens samhälle ökar stillasittandet både i yrkeslivet och på fritiden. Stillasittande är en stor riskfaktor för olika sjukdomsbilder, medan fysisk aktivitet anses vara den största friskfaktorn för att motverka negativa hälsotillstånd. Individer har inte alltid möjlighet att påverka sin miljö i yrkeslivet, därför måste merparten av fysisk aktivitet ske på fritiden. Tidigare forskning har visat att arbetsplatsen påverkar individens hälsa och beteenden även utanför arbetsplatsen. Dock så har förbättringar i ergonomi gett förbättrad hälsa och produktivitet på arbetsplatsen. Self-determination theory är en teori som kartlägger motivation till olika beteenden. Studiens syfte är att söka sambandet mellan träningsmotivation och arbetsmotivation. En kvantitativ enkät-studie användes för att kartlägga möjliga samband. Undersökningen utfördes på en arbetsplats med stillasittande arbetare på ett call-center i Västra Götaland. Totalt medverkade 49 individer mellan 19 och 44 år. Studien visar starka samband mellan inre mål till träning och inre motivation. Dock visar studiens resultat att inget samband mellan träningsmotivation och arbetsmotivation finns. Därför antas att träning och arbete är två skilda beteenden med två olika belöningsformer. Dock så kan inga generaliseringar dras på grund av det lilla urvalet samt individernas arbetsuppgifter, andra arbetsplatser med andra arbetsuppgifter kan ge andra resultat. Framtida forskningsfokus bör ligga på kvalitativa studier för att söka en djupare inblick till vad som motiverar individer till fysisk aktivitet och arbete samt vilka variabler i arbetsmiljön som kan påverka en individs motivation.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesVT15-19sv
dc.subjectSelf-determination theorysv
dc.subjectmotivationsv
dc.subjectarbetsmotivationsv
dc.subjectTräningsmotivationsv
dc.subjectfysisk aktivitetsv
dc.subjectstillasittandesv
dc.titleTräningsmotivation och arbetsmotivation - Har de ett samband?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record