GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 45. Nitrösa gaser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4040

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1983_28.pdf6039KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 45. Nitrösa gaser
Authors: Grenquist-Nordén, B
Issue Date: 1983
Extent: 44 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1983:28
ISBN: 91-7464-182-4
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4040
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011