Show simple item record

dc.contributor.authorFabó, Fredrik
dc.contributor.authorLarsson, Joakim
dc.date.accessioned2015-08-20T12:30:56Z
dc.date.available2015-08-20T12:30:56Z
dc.date.issued2015-08-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40199
dc.description.abstractStäder ska växa och det finns ett ökat fokus på hållbarhet samt att staden ska vara en plats för alla. Medborgarna får mer utrymme i planeringen vilket öppnar för att barn också ska vara med i planeringen. Barn tillfrågas genom olika metoder, de uttrycker sig och detta analyseras för att sedan användas. Det finns inte tillräckliga verktyg för att på så bra sätt som möjligt använda barnens uttryck i planeringen. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka analyseringen av det barn uttrycker av en plats i stadsplaneringen. För att fylla detta syfte så är våra frågeställningar följande: • Hur ser analyseringen av barns uttryck av en plats ut inom stadsplaneringen i Göteborgs stad? • Hur påverkas analysen av barns uttryck av en plats när platsens skapandeprocesser har tydliggjorts i analyseringsarbetet? Den teori och tidigare forskning som tas upp i denna uppsats koncentrerar sig på hur barn uttrycker sig om en plats genom mentala kartor, hur platser skapas och hur man ser på rum och plats. Denna uppsats är kvalitativ i tillvägagångssättet och bygger på två metoder som används för att i undersökningen besvara på frågeställningarna. Den ena innefattar att intervjua personer som arbetar med barn i planeringen. Denna metod är för att svara på den första frågeställningen. Den andra metoden är att vi genomför en fallstudie där vi samlar in och analyserar barns uttryck av en plats. Insamlingen sker genom mental karta och promenad med barnen och analysen i fallstudien görs med en tydlig syn på rummet som då låter oss svara på vår andra frågeställning. Resultatet av denna undersökning visar att det finns flera svårigheter med att analysera barns uttryck. Samtidigt kommer fram att det inte finns tydliga riktlinjer för hur analyseringen ska gå till. Det övergripande resultatet av fallstudien är att man kan få ökad förståelse om barnen och platsen när man har tydliggjort platsers skapandeprocesser. En del i den förståelsen är att man måste se platser som en del i en större helhet och att platser påverkar varandra.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i kulturgeografisv
dc.relation.ispartofseries2015/14sv
dc.subjectStädersv
dc.subjecthållbarhetsv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectstadsplaneringsv
dc.titleBarn, platsen och uttrycket! -En studie som ökar förståelsen för analys av barns uttryck av den upplevda platsen för användning i stadsplaneringen.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record