Show simple item record

dc.contributor.authorFogelqvist, Anna-Maria
dc.contributor.authorRaswill, Tor
dc.contributor.authorUnger, Amanda
dc.date.accessioned2015-08-13T09:05:51Z
dc.date.available2015-08-13T09:05:51Z
dc.date.issued2015-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40153
dc.description.abstractTitel: Relationship status: Corporate - Om människors relationer med företag Författare: Anna-Maria Fogelqvist, Tor Raswill och Amanda Unger Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 40, exklusive referenser och bilagor Antal ord: 15 199 Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur människor har relationer med företag. Metod: Kvalitativa fokusgruppsundersökningar och samtalsintervjuer. Material: Förberedande intervjuer med Göteborgs Hamn AB, tre fokusgrupper om fyra till sex deltagare, samt tre samtalsintervjuer. Huvudresultat: Studien visar att deltagarna själva vill välja om de ska kommunicera med eller ha relationer med företag. Medierna är under ständig förändring och deltagarna menar att särskilt sociala medier blir viktigare för informationsinhämtning. Med de sociala medierna får vi människor själva allt större makt över vilka relationer vi har. Deltagarna uttrycker att de vill ha relationer med företag som är personliga och upplevs äkta, genuina och humoristiska. Relationen blir på så sätt en slags kompisrelation där man har roligt och det finns ett utbyte. Intresse, underhållning och inspiration blir det viktigaste faktorerna när deltagarna interagerar med företag.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExamensarbetesv
dc.relation.ispartofseriesC925sv
dc.subjectRelationersv
dc.subjectallmänhetsv
dc.subjectföretagsv
dc.subjectföretags kommunikationsv
dc.subjectmotivationsv
dc.subjectkanalsv
dc.subjectsociala mediersv
dc.subjectsocialt ansvarsv
dc.subjectförtroendesv
dc.subjectpersonlighetsv
dc.subjectengagemangsv
dc.subjectrelevanssv
dc.subjectinnehållsv
dc.titleRelationship status: Corporate Om människors relationer med företagsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism Media and Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record