Show simple item record

dc.contributor.authorLek, Erika
dc.date.accessioned2015-08-13T08:35:02Z
dc.date.available2015-08-13T08:35:02Z
dc.date.issued2015-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40150
dc.description.abstractTitel: Information - ett demokratiskt fundament Författare: Erika Lek Uppdragsgivare: Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Mathias A. Färdigh Sidantal: 30 Antal ord: 18 718 Syfte: Att undersöka hur nyanlända informerar sig om samhället och på ett specifikt plan undersöka hur de använder sociala medier. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer Material: Fem fokusgruppsintervjuer med totalt 18 delatagare. Huvudresultat: Intervjupersonerna är flitiga användare av sociala medier och Facebook är det medium som används i störst utsträckning (flera gånger per dag). Alla utom två intervjupersoner hade en smart mobil vilket möjliggör informationssökning och användande av sociala medier på ett enkelt sätt. Intervjupersonerna är märkbart informationsdrivna så till vida att de vid upprepade tillfällen pratar om att det är viktigt med information och att informera sig. De är intresserade av nyheter i allmänhet och är angelägna om att veta så mycket som möjligt om Sverige. De vill helst kunna söka information på internet och tycker att Facebook är en bra kanal att få information genom och att föra dialog i. De har stort förtroende för svenska samhällsinstitutioner och har bra erfarenheter av möten med svenska myndighetspersoner. Vad som går att finna utifrån empirin så är intervjupersonernas motiv och drivkrafter att använda sociala medier ett behov av att ha koll på sin omvärld och att hålla kontakt med vänner och familj. Men det är också ett behov av underhållning och förströelse som tillfredställs liksom en form av avkoppling.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExamensarbetesv
dc.relation.ispartofseriesC922sv
dc.subjectnyanländasv
dc.subjectsociala mediersv
dc.subjectinformationsv
dc.subjectdemokratisv
dc.subjectmediersv
dc.subjectförtroendesv
dc.subjectuses and gratificationsv
dc.subjectFacebooksv
dc.titleInformation ett demokratiskt fundament En kvalitativ studie om hur nyanlända informerar sigsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism Media and Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record