Show simple item record

dc.contributor.authorAlexanderson, Annika
dc.contributor.authorJohansson, Viktor
dc.date.accessioned2007-05-08T19:42:58Z
dc.date.available2007-05-08T19:42:58Z
dc.date.issued2007-05-08T19:42:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3987
dc.descriptionSjuksköterskeprogrammet, 120 poäng/ Omvårdnad – Eget arbeteeng
dc.description.abstractIntroduktion. Typ 2 -diabetes är en sjukdom som ofta kräver livsstilsförändring. För att vårdpersonal skall kunna stötta dessa patienter till att klara av att sköta sin egenvård behöver personalen kunskap i samtalsmetodik, motivationsarbete och pedagogik. Vi anser att vi under vår utbildning inte fått tillräcklig kunskap inom dess områden. Syfte. Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskan kan skapa goda förutsättningar för patienter med typ 2 -diabetes att kunna hantera sin egenvård. Bakgrund. Nästan 180 miljoner människor har idag diabetes, vilket motsvarar 5 % av världens befolkning. I Sverige har antalet ökat med cirka 50 % mellan 1980 och 2002. Den kraftiga ökningen grundar sig bland annat på en åldrande population, utbredd fetma, en alltmer ohälsosam livsstil och dåliga matvanor. Metod. Artiklar till vår studie fann vi genom manuell sökning och sökning i databaserna CINAHL och Psyc INFO. Dessa granskades sedan utifrån en mall utformad av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Vi valde 13 artiklar och resultaten från dessa analyserades deduktivt utifrån Orems egenvårdsteori. Resultat. Både studier som innefattat vårdprogram i grupp och patientcentrerade möten mellan sjuksköterska och patient har visat på goda resultat. Patienter är olika mottagliga för livsstilsförändring och det är därför viktigt att sjuksköterskan tar reda på hur benägen patienten är till förändring och anpassa vården därefter. Sjuksköterskan bör se till det unika i varje individ och dennes krav och behov. Diskussion. Det finns idag ingen generellt utformad mall/metod som kan användas i arbetet mot livsstilsförändring. Det finns en stor grupp motiverade patienter och det är mycket viktigt att fånga upp och erbjuda denna grupp bästa möjliga vård för att motverka diabetesrelaterade senkomplikationer. Vården bör utformas av personal som kontinuerligt utbildas i samtalsmetodik och pedagogik.eng
dc.language.isosweeng
dc.subjectTyp 2-diabeteseng
dc.subjectOmvårdnadeng
dc.subjectEgenvårdeng
dc.titleETT STEG MOT LIVSSTILSFÖRÄNDRING. En studie om hur sjuksköterskan kan förbättra förutsättningarna för egenvård hos patienter med typ 2 –diabetes.eng
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.type.degreeC-uppsatsswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record