Show simple item record

dc.contributor.authorHedberg, Janswe
dc.date.accessioned2007-05-08T14:02:23Z
dc.date.available2007-05-08T14:02:23Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3985
dc.description.abstractSyftet med detta arbete är att att undersöka hur värdegrunden kan realiseras på det lokala planet utifrån de centrala målen och styrdokumenten. För att åskådliggöra detta har jag intervjuat rektor, lärare och kamratstödjaransvarig på Tingbergsskolan i Kungsbacka. Syftet med intervjuerna är att undersöka på vilket sätt skolan konkret arbetar för att hos eleverna inplementera de grundläggande värden som man upplever som väsentliga. Resultatet pekar på att skolan har haft de centrala målen i åtanke när man utformat sin lokala handlingsplan/likabehandlingsplan men man har också tagit hänsyn till skolans kultur och omgivande sociala förhållanden, vilket får anses ligga i linje med de av den centrala nivån avsedda intensionerna. En förankring av de normer som man upplever som värdefulla är ett viktigt incitament för att skapa en lugn och trygg skolmiljö, något som också är av väsentlig betydelse för elevernas lärande. Vidare är det av vikt att det är synbart vilken påföljd som inträffar vid brott mot de gemensamma reglerna. Det är således av stor betydelse att skolpersonalen tar värdegrundsfrågorna på stort allvar och får eleverna att reflektera , diskutera och tillämpa dessa frågor i sin dagliga skolmiljö. Tingbergsskolan är ett gott exempel på detta.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleVärdegrunden i praktiken: En studie av Tingbergsskolan i Kungsbackaswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record