Show simple item record

dc.contributor.authorGidstedt, Martinaswe
dc.contributor.authorHenriksson, Helenaswe
dc.date.accessioned2007-05-08T14:02:16Z
dc.date.available2007-05-08T14:02:16Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3977
dc.description.abstractInledning Musikdrama sett ur ett historiskt perspektiv och ur författarnas perspektiv. Syfte och problemformulering Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever reflekterar över undervisningen i musikdrama. Problemformulering: Hur reflekterar elever över undervisning i musikdrama? Hur kan dessa reflektioner tolkas ur ett lärande perspektiv? Teoretisk anknytning Det sociokulturella teoriperspektivet på lärande förklaras utifrån följande fem rubriker: kommunikation och samspel, kontext, mediering, dialog och kultur. Detta enligt tre forskare. Begreppet pedagogiskt drama diskuteras utifrån fyra olika synsätt där alla har agering som en kärna i verksamheten. Musikdrama och lärande förklaras ur flera författares vinklar. Slutligen visas tidigare forskning gjord inom ämnet av tre forskare. Material och metoder Undersökningsgruppen är en musikdramagrupp på en kulturskola i Göteborg. Elevernas dokumentationer från varje lektion har samlats in och det har genomförts en fri diskussion över examensarbetets syfte. Deras reflektioner över undervisningen har analyserats. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, inspirerad av fenomenografins idé, när materialet bearbetats. Eftersom det är våra elever inser vi problematiken med att kunna vara objektiv i forskningen. Eleverna och föräldrarna har godkänt och låtit oss låna och läsa dokumentationerna samt använda deras tankar i diskussionen kring musikdrama. Resultatredovisning Det resultat som framkommit av undersökningens material och respondenter redovisas i sju huvudteman. Gruppträning, personlig utvecklingsträning, emotionell träning, empatisk träning, teaterträning, viljan att uppträda och övriga tankar. Ur det sista huvudtemat, övriga tankar, har följande underrubriker uppkommit: Behov av social gemenskap, lust och glädje i arbetet samt oro och negativa reflektioner. Resultatet redovisas i löpande text blandat med direktcitat från eleverna själva och deras dokumentationer. Slutdiskussion Resultatet kopplas till bakgrund, pedagogiskt drama, musikdrama och lärande, tidigare forskning samt lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Det diskuteras och dras slutsatser av författarna.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleLärande i socialt samspel utifrån musikdramaswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record