Show simple item record

dc.contributor.authorErlandsson, Lisa
dc.contributor.authorAndersson, Elin
dc.date.accessioned2015-07-03T09:45:33Z
dc.date.available2015-07-03T09:45:33Z
dc.date.issued2015-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/39775
dc.descriptionBackground: From a public health perspective it is of great interest to prevent the risk of noise induced hearing loss, because in addition to hearing loss, tinnitus and sound sensitivity also may lead to other health problems. About 1,4 million people in Sweden live with some form of hearing loss and 25000 of them are children under the age of 16. Studies have shown that hearing loss among adolescents is increasing and it is often associated with sound environments in their leisure time. Lectures in hearing prevention has been conducted in schools for adolescents but have not reached the desired results. Objective: To enquire caregivers’ attitude, behaviour and perceived knowledge about sound exposure and its risks. The aim of the study also includes examining caregivers’ interest in learning more about the subject. Method: The study is a Swedish survey conducted on caregivers in child health care centres. Result: The majority of the participants perceived themselves as having good/partially good knowledge in how to protect themselves from harmful sound exposure but they also showed interest in learning more about the subject. In a few participants you could however see signs of risk-taking behaviour in relation to sound exposure.sv
dc.description.abstractBakgrund: Ur ett folkhälsoperspektiv är det av stort intresse att förebygga risken för bullerorsakad hörselnedsättning, eftersom det förutom hörselnedsättning, tinnitus och ljudkänslighet också kan leda till andra hälsobesvär. Idag lever cirka 1,4 miljoner människor i Sverige med någon form av hörselnedsättning och av dessa är 25000 barn under 16 år. Studier har visat att hörselnedsättning bland ungdomar ökar och det kopplas ofta samman med fritidsrelaterade ljudmiljöer. Insatser har gjorts i form av preventionsföreläsningar på skolor för ungdomar men de flesta studier har inte fått de resultat som önskats. Syfte: Att ta reda på vårdnadshavares attityd, beteende och upplevda kunskap om ljudexponering och dess risker. Studiens syfte inkluderar även att undersöka intresset att lära sig mer om ämnet. Metod: Studien är en svensk enkätundersökning som riktar sig till vårdnadshavare på barnavårdscentraler. Resultat: Majoriteten av deltagarna upplevde sig besitta god/delvis god kunskap i hur dom bör skydda sin hörsel mot skadlig ljudexponering men visade trots det ett intresse av att lära sig mer inom ämnet. Det gick dock att utläsa ett visst risktagande i samband med ljudexponering hos enstaka deltagare.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesUppsatssv
dc.subjectHörselpreventionsv
dc.subjectvårdnadshavaresv
dc.subjecthörselskyddande beteendesv
dc.subjectbarnavårdscentralsv
dc.subjectHearing preventionsv
dc.subjectcaregiversv
dc.subjecthearing protection behavioursv
dc.subjectchild health care centresv
dc.titleVårdnadshavares attityd, beteende och upplevda kunskap om ljudexponering och dess riskersv
dc.title.alternativeCaregivers’ attitude, behaviour and perceived knowledge of sound exposure and its riskssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record