Show simple item record

dc.contributor.authorNäsman, Linda
dc.contributor.authorAlexandersson, Liselott
dc.date.accessioned2015-07-02T13:21:47Z
dc.date.available2015-07-02T13:21:47Z
dc.date.issued2015-07-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/39753
dc.descriptionKKS includes difficulties hearing speech in background noise although results from pure tone audiometry are normal. The condition is also called ”Obscure Audiotory Dysfunction” and ”Auditory disability with normal hearing”. KKS affects a heterogeneous group. We believe there is a need for synthesis of existing studies to acknowledge the condition in Sweden to improve rehabilitation for the affected individuals. The aim of this study was to review underlying circumstances that are, based on auditory and psychological tests, claimed to cause KKS and to explore which factors that are important to take into account to achieve a successful rehabilitation. A descriptive literature study was carried out and 15 articles were reviewed to answer the aim. The results indicate that a cochlear dysfunction as well as psychological factors, middle ear dysfunction, central dysfunction and hereditability could cause KKS. To achieve a successful rehabilitation of the patients with KKS it seems important to be able to give an explanation for the symptoms experienced and not focus on absence of measurable defaults of the hearing and to acknowledge the individuals. Few studies have examined equivalent questions. We consider it difficult to reach any extensive conclusions from the results.sv
dc.description.abstractKKS innebär svårigheter att höra tal i bakgrundsljud trots normala hörtrösklar vid tonaudiometri. Tillståndet kallas även ”Obscure Auditory Dysfunction” och ”Auditory disability with normal hearing”. KKS drabbar en heterogen grupp. Vi anser att det finns ett behov av en sammanställning av de studier som existerar för att uppmärksamma tillståndet i Sverige och öka möjligheterna till rehabilitering för de drabbade individerna. Syftet med studien var att redovisa vilka bakomliggande orsaker som antas finnas till KKS utifrån audiologiska och psykologiska test samt att undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta i beaktande för att uppnå en framgångsrik rehabilitering. En beskrivande litteraturstudie genomfördes och 15 artiklar granskades för att besvara syftet. Resultaten indikerar att såväl cochleär dysfunktion som psykologiska faktorer, mellanöredysfunktion, central dysfunktion och ärftlighet skulle kunna vara bakomliggande orsaker till KKS. För att kunna uppnå en framgångsrik rehabilitering av individerna med KKS verkar det viktigt att kunna ge en förklaring till de upplevda symptomen, att inte fokusera på avsaknad av uppmätbara fel på hörseln samt att ge bekräftelse. Få studier har undersökt samma frågeställning och vi anser det svårt att dra långtgående slutsatser från resultaten.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesUppsatssv
dc.subjectKKSsv
dc.subjectOADsv
dc.subjectauditiv stresstörningsv
dc.subjectnormal hörselsv
dc.subjecttaluppfattningsv
dc.subjectauditory stress disordersv
dc.subjectnormal hearingsv
dc.subjectspeech perceptionsv
dc.titleKing Kopetzky syndrome - En beskrivande litteraturstudie om möjliga bakomliggande orsaker och rehabiliteringsv
dc.title.alternativeKing Kopetzky syndrome - A descriptive literature study about possible underlying causes and rehabilitationsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record