Show simple item record

dc.contributor.authorAlwall, Hannaswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:20:06Z
dc.date.available2007-05-08T13:20:06Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3966
dc.description.abstractSyfte Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur skolvardagen ser ut i en skola som har medvetna visioner om integration och mångfald. Jag tror att pedagogernas förhållningssätt till mångfald, integration och till de elever och föräldrar som står för denna mångfald är viktig för elevernas syn på sig själva. Jag vill därför belysa hur pedagoger talar om integration, mångfald och om elever och föräldrar, både vad gäller övergripande mål och visioner och i mer vardagligt tal. Jag vill även undersöka hur eleverna uppfattar mångfalden i skolans vardag. Frågeställningar ·Vilken syn på integration har pedagogerna? ·Vilken syn på mångfald har pedagogerna? ·Råder det samstämmighet mellan den övergripande retoriken om mångfald och integration och hur man i vardagligt samspråk talar om barnen och deras föräldrar? ·Råder det samstämmighet mellan pedagogernas uppfattning om hur de, ur ett mångfaldsperspektiv bedriver undervisningen i klassrummet och elevernas uppfattning om verkligheten i skolan? Metod och material Uppsatsen bygger på tidigare forskning och litteratur inom ämnet samt på en fallstudie, i form av kvalitativa intervjuer med personal och elever liksom deltagande observation på en skola. Slutsatser och betydelse för läraryrket Skolans personal uttrycker hur mångfalden står för något genomgående positivt. Mot detta står uttalanden om socialt svåra elevgrupper och problematiska relationer till "invandrarföräldrar". Mellan hur denna del av mångfalden omtalas, den som handlar om de människor som faktiskt utgör "den mångkulturella skolan", och hur mångfalden i retoriken ses som ett honnörsord, råder knappast någon samstämmighet. Inte heller råder samstämmighet mellan pedagogernas uppfattning om hur mångfalden tas tillvara och elevernas berättelser om skolvardagen. En förbättring av förutsättningarna för eleverna med utländsk bakgrund kräver en genomgående förändring av skolsystemet. Den största förändringen kan vi som pedagoger dock åstadkomma här och nu. Det är vi som kan ändra perspektiv, öppna upp för alla våra elever och låta visionerna bli verklighet.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectMångfaldswe
dc.subjectintegrationswe
dc.subjectförortswe
dc.subjectmångkulturell skolaswe
dc.titleEn mångkulturell skola? ­ mellan retorik och vardagswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record