Show simple item record

dc.contributor.authorLiljedahl, Hannaswe
dc.contributor.authorGullberg, Boelswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:19:54Z
dc.date.available2007-05-08T13:19:54Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3955
dc.description.abstractSyfte Vårt syfte med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning och boksamtal. Vi vill också undersöka hur lärare resonerar kring valet av bok samt hur läsmiljön ser ut i de undersökta verksamheterna. Frågeställningar Våra frågeställningar utifrån vårt syfte är: · Hur arbetar lärarna med högläsning och boksamtal? · Hur ser läsmiljön ut där lärarna är verksamma? · Hur tänker lärarna kring valet av bok vid högläsning och boksamtal? Metod Vi har gjort kvalitativa intervjuer med två olika lärare från två skolor i ett invandrartätt område. Vi har också utfört observationer i verksamheterna. Vi har även studerat relevant litteratur för vårt arbete om högläsning och boksamtal. ResultatDe intervjuade lärarna ansåg både högläsning och boksamtal som viktiga delar av läsundervisningen. De följer båda olika metoder vad gäller boksamtal samt högläsning och har välgrundade motiv vid valet av bok. Läsmiljön skiljer sig åt i de båda klassrumsmiljöerna. SlutsatsDe slutsatser vi kan dra av vår undersökning är att högläsning och boksamtal är viktiga inslag för läs- och språkutveckling, i synnerhet för elever som har ett annat modersmål än svenska. Vi har också kunnat se hur viktigt valet av bok är vid både högläsning och boksamtal samt att det finns olika sätt att resonera kring detta, beroende på vilka syften lärarna har med bokvalet. Angående läsmiljön kan vi dra slutsatsen att en god läsmiljö stimulerar till fortsatt läsning.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectHögläsningswe
dc.subjectboksamtalswe
dc.subjectspråkutvecklingswe
dc.subjectbokvalswe
dc.subjectswe
dc.titleHögläsning och boksamtal - Verktyg för att stimulera läs- och språkutveckling hos elever mellan 6-9 år i invandrartäta områdenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record