Recent Submissions

  • DAHLKAT 

    Unknown author (15-06-23)
    DAHLKAT förtecknar prof. Carl G. Dahls (1875-1959) boksamling av litteratur inom pomologi (läran om odlade frukter och fruktträd), trädgårdvetenskap och landskapsarkitektur. Samlingen omfattar publikationer tryckta mellan ...