Show simple item record

dc.contributor.authorAlishire, Abdisalam
dc.contributor.authorGharaibeh, Nemeh
dc.date.accessioned2015-06-22T08:03:48Z
dc.date.available2015-06-22T08:03:48Z
dc.date.issued2015-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/39411
dc.description.abstractInledning: Användning av interventionella radiologin har ökat inom sjukvården därför ställs högre krav på personalen att ha goda kunskaper om strålsäkerheten i avsikten att öka medvetandet om risker för strålskador och metoder för att minska förekomsten av skadorna. Interventionella radiografi är i ständigt utveckling och ersätter kirurgiska behandlingar av många sjukdomar. Syfte: är att belysa vikten av strålskyddsåtgärder för att öka strålsäkerheten vid interventionell radiografi. Metod: En litteraturöversikt som innebär ett utforskande av det valda området genom att undersöka befintlig forskning. Resultatet av tio kvantitativa vetenskapliga artiklar analyserades i helheten och sorterades utifrån arbetets syfte till lämpliga teman. Resultat: Både patienter och personal är i riskzonen för strålskador vid interventionella undersökningar/ behandlingar. Resultatet presenteras i två huvudteman; strålexponering till personer i undersökningsrummet och möjlighet till dosreducering. Huvudteman har framkommit från sex underteman; stråldos till patient, stråldos till personal, projektion och position, utbildning och färdighet, tekniska åtgärder samt metodik och skyddande barriär. Slutsats med egna reflektioner: Strålsäkerhet är en stark aspekt och ansvar i röntgensjuksköterskans profession och måste uppdateras samt utvecklas kontinuerligt. För att kunna bedriva en förbättrad och säker vård bör verksamhetschefen planera och uppmuntra till personalutbildning samt garantera möjlighet till aktivt deltagandet i föreläsningar/ seminarier. Dessutom en form av personalutbyte mellan sjukhus och även andra länder inom området kan befrämja utvecklandet och förbättra strålsäkerheten vid interventionella radiologi.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectinterventionell radiologisv
dc.subjectstråldossv
dc.subjectstrålskyddsv
dc.subjectstrålskadorsv
dc.titleStrålsäkerhet i samband med Interventionella Radiologi undersökningarsv
dc.title.alternativeRadiation safety associated with interventional radiologysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record