Show simple item record

dc.contributor.authorHallström, Andersswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:19:34Z
dc.date.available2007-05-08T13:19:34Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3934
dc.description.abstractSom lärarstudenter vid Göteborgs universitet har vi, Anders Hallström och Roya Tamaddon, utvecklat ett ökat intresse för elevers läsförståelse. Anders har läst historia och engelska för grundskolans senare åldrar. Roya har läst Barn och ungas uppväxtvillkor, Människa, natur och samhälle samt matematik och svenska för grundskolans tidigare år. Vi har valt ämnet eftersom det är oerhört viktigt för skolans elever att lära sig att läsa och att utveckla sin läsförståelse. Elever som har bristande läsförståelse löper en stor risk att få problem under hela sin utbildning i flera av skolans ämnen. Dessa elevers möjligheter minskar kraftigt även i dagens samhälle. Vår undersökning behandlar behandlar faktorer kring elevers läsförståelse och läsinlärningsprocess samt svårigheter och problem kring denna process. Syftet med vår undersökning har varit att få ett lärarperspektiv på hur man som lärare upptäcker och hjälper elever som har problem med sin läsförståelse. Undersökningen har även som syfte att försöka se vilka metoder och hjälpmedel verksamma lärare använder i skolorna för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning i form av en enkätundersökning som har delats ut till fyra skolor i Västra Götaland. De 13 lärare som deltog i undersökningen är verksamma i årskurs 1-6. Samtidigt har vi införskaffat användbar litteratur och forskning för att få en tydligare bild om läsinlärning. Genom att lärarna varierar sin läsundervisning och arbetar utifrån olika metoder ökar möjligheten att de flesta elever lär läsa. Det ligger i skolans skyldighet och ansvar att erbjuda elever i behov av särskilt stöd de resurser som krävs för att underlätta elevernas läsinlärning. Undersökningen belyser vikten av kompetent personal, som är lyhörd och uppmärksam för att så tidigt som möjligt hjälpa elever i behov av extra stöd eller hjälp. Samtidigt framhävs vikten av ett aktivt samarbete mellan skola, elev och föräldrar för att tillsammans underlätta elevens läsprocess.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectLäsförståelseswe
dc.subjectläsförmågaswe
dc.subjectläsinlärningswe
dc.subjectlässvårigswe
dc.titleNu ska vi läsa!En studie om hur 13 lärare praktiserar metoder och använder resurser vid läsundervisningenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record