Show simple item record

dc.contributor.authorSahlin, Helenaswe
dc.contributor.authorLillvall, Ellinorswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:19:32Z
dc.date.available2007-05-08T13:19:32Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3932
dc.description.abstractBakgrund Vi har båda läst Skapande verksamhet för tidigare åldrar som inriktning och under vår utbildning till pedagoger fick vi en introduktion av Reggio Emilias filosofi. Vi tyckte oss ha sett en ökning av Reggio Emiliainspirerade förskolor och funderingar väcktes hos oss kring varför denna ökning av Reggio Emiliainspirerade förskolor har skett, och varför denna filosofi blivit utbredd och således valde vi att fördjupa oss i att undersöka Reggio Emilias filosofis tankar om tematiskt inriktat arbete jämfört med en traditionell förskola. Syfte Syftet med denna studie är att undersöka det tematiska arbetet inom den svenska förskolan. Vi valde att jämföra en Reggio Emiliainspirerad förskola med en traditionell förskola. Med traditionell förskola menar vi en förskola utan specificerad inriktning. Våra frågeställningar är: Finns det skillnader mellan Reggio Emiliainspirerade förskolors arbetssätt jämfört med arbetssätt inom traditionella förskolor? Finns det skillnader i pedagogers uppfattningar och förhållningssätt mellan Reggio Emiliainspirerade och traditionella förskolor? Finns det skillnader i det tematiska arbetssättet mellan Reggio Emiliainspirerade och traditionella förskolor? Metod och material Vi valde att använda oss av observationer och intervjuer som materialinsamlingsmetoder för denna studie. Vi intervjuade fyra pedagoger på två olika förskolor och observationerna ägde rum innan varje intervjutillfälle. Eftersom detta var en jämförande studie blev det väsentligt att en förskola var Reggio Emiliainspirerad och en var en traditionell förskola utan specifik inriktning. Resultat Vi har funnit att skillnader finns mellan pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt på de olika förskolorna. Pedagogerna skapar förskolans verksamhet genom sitt förhållningssätt och hur de ser på barns lärande. Förhållningssätten hos pedagogerna påverkar arbetssätten vilket innebär att tematiskt arbete ges olika betydelse i olika sammanhang. Genom att vi valde att undersöka och jämföra olika pedagogers förhållningssätt och uppfattningar om tematiskt arbete i förskolan fick vi en insikt i hur tematiskt arbete skilde sig åt beroende på hur pedagogerna uppfattar fenomenet tema. Denna studie är relevant för att vi i vår framtida yrkesroll skall kunna ta ställning till olika temaarbeten och arbetssätt.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectFörskolepedagogikswe
dc.subjecttematiskt arbetssättswe
dc.subjectpedagogerswe
dc.titleTematiskt arbetssätt i förskolan - en kvalitativ jämförande studieswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record