GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
Högskolepedagogisk skriftserie >

Feministiska ambitioner i det teknovetenskapliga klassrummet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39206

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39206_1.pdf392KbAdobe PDF
View/Open
Title: Feministiska ambitioner i det teknovetenskapliga klassrummet
Authors: Ottemo, Andreas
Issue Date: 1-Jun-2015
Extent: 17 sidor
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: Högskolepedagogisk skriftserie (vid offentliggörandet "PIL-enhetens skriftserie")
2015:2
Keywords: Feministisk pedagogik
Högre teknisk utbildning
Ingenjörsutbildning
Genusteori
Abstract: I denna artikel diskuteras svårigheter förenade med att omsätta feministiska ambitioner och genusvetenskapliga lärdomar i högre teknisk utbildning. Med utgångspunkt i en läsning av ett urval texter som diskuterar utbildning i natur- och teknikvetenskap utifrån ett genusperspektiv samt via några empiriska nedslag hämtade från en egen undersökning görs två poänger. Den första är att det inom forskningen om genus, teknik och utbildning finns ett teoretiskt problem i hur man inkorporerar kön i sina ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/39206
Appears in Collections:Högskolepedagogisk skriftserie

 

 

© Göteborgs universitet 2011