Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Peterswe
dc.contributor.authorOlsson, Tomasswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:18:55Z
dc.date.available2007-05-08T13:18:55Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3892
dc.description.abstractSyfte Vi vill undersöka hur man på ett konkret sätt arbetar med värdegrundsfrågor på en skola samt komma med teoretiska förslag på hur man kan arbeta med livskunskap i skolan som ett integrerat skolämne. Frågeställningar I vårt arbete avser vi behandla dessa frågeställningar: Hur arbetar skolan med värdegrundsfrågor? Vad anser elever och lärare på skolan om arbetet med värdegrundsfrågor? Hur kan man arbeta med livskunskap? Metod Vi har valt att intervjua tre lärare som undervisar i ämnet livskunskap. Detta för att ta reda på hur de ser på ämnet och vilka utvecklingsmöjligheter samt problem som lärarna ser med livskunskap. Intervjuerna gjordes enskilt och muntligt. Frågorna var öppet ställda där lärarna fick chansen att utveckla sina tankar kring undervisning i livskunskap. Dokumentationen skedde genom anteckningar. Under intervjutillfällena var vi båda närvarande. Vi valde också att intervjua tre elevgrupper med fyra elever i varje grupp där vi fokuserade på hur de upplevde undervisningen. Frågorna var även här öppet ställda och metoden som användes var fokusgrupper. Resultat Vi har undersökt en högstadieskola i Kungsbacka. Där har vi granskat ett pågående värdegrundsarbete. Vi kan konstatera att detta arbete är i början av en process där man har en hel del att utveckla för att få en så optimal utbildning i detta ämne som möjligt. Som det är nu så är kvaliteten på dessa lektioner mycket beroende av vilken lärare som håller lektionerna. Lärarna får ett stort individuellt ansvar för upplägget. Lärarna känner dock själva att de skulle vilja ha mer utbildning och ett större övningsförråd för att lektionerna skulle bli bättre och mer givande för eleverna. Både lärare och elever anser dock att det är bra att man har värdegrund på schemat och att det gör nytta för stämningen i klassen. De anser också att det är utvecklande för både elever och lärare att arbeta med detta ämne. Vi anser att det inte finns något facit för hur man ska arbeta med livskunskap men det finns ett antal saker att tänka på för att få så bra och givande lektionerswe
dc.language.isosvswe
dc.titleVärdegrundsarbete och livskunskap i skolan - Hur ser det ut? Går det att utveckla?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record