Show simple item record

dc.contributor.authorÖjergren, Gitswe
dc.contributor.authorBrink, Gillswe
dc.contributor.authorSvensson, Karinswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:18:49Z
dc.date.available2007-05-08T13:18:49Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3885
dc.description.abstractRapporten har kommit till för att stilla vår nyfikenhet om det är så att lärare påverkas av yttre faktorer vid betygsättning av prov. Givet de betygskriterier som finns vet vi att betygen endast ska spegla elevens kunskaper i förhållande gällande betygskriterier. Trots att ämnet är känsligt så anser vi sannolikheten vara stor att lärare påverkas av yttre faktorer vid rättning av prov. Inledningsvis berör vi lärarnas attityder, att tidigare forskning är begränsad och hur vi gått tillväga i vår undersökning. Syftet var att undersöka om lärare blir påverkade av att veta vem eleven är vid rättning av ett prov. I bakgrunden tar vi upp lagstiftning gällande betygsättning. Den tidigare forskningen berör lärares bedömningsarbete, dess orsak och verkan och hur man tar hänsyn till yttre faktorer. Betygshistoriken visar förändringarna som skett, vi tar även upp svårigheter och konsekvenser i förhållande till betyg. Metoden var experimentell design, fem lärare deltog samt 91 gymnasieelevers prov. Vi utformade ett prov av mycket enkel karaktär i ämnet Hållbar utveckling. Lärarna fick rätta provet två till tre gånger. Vid andra rättningstillfället var provet datautskrivet och utan elevens namn. I metoden går vi igenom genomförandet av undersökningen och de forskningsetiska överväganden som beaktades. Resultatet beskriver hur anonymitetseffekten inverkar på lärares sätt att betygsätta prov. Vi fann en signifikant skillnad på vissa frågor med större tolkningsutrymme. Medelvärdesskillnaden mellan första och andra rättningstillfället är 0,25 poäng. Det i sig är anmärkningsvärt men har dock ingen inverkan på betygsättningen på provet. Vi undersökte också huruvida likhetsfaktor, yrkeserfarenhet, kännedom om ämnet Hållbar utveckling och om rättningstid hade någon inverkan på betygsättningen. Vårt resonemang kring undersökningen och resultatet finns i diskussionen där vi även tar upp svagheter i vår undersökning samt ger förslag på framtida forskning.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleHållbar betygsättning ­ Påverkas betygsättningen på prov av att eleven är känd för läraren?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record