Show simple item record

dc.contributor.authorNalulai, Alanswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:18:48Z
dc.date.available2007-05-08T13:18:48Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3884
dc.description.abstractSyfte:Studiens övergripande syfte är att visa om en likvärdig undervisning i litteraturundervisning förekommer mellan två skolor med olika socioekonomiska förutsättningar. Två skolor ställdes mot varandra och en jämförelse av de respektive villkoren som möts av eleverna angående litteraturundervisning har gjorts. Övriga faktorer som t.ex. tillgång till resurser, böcker och antalet undervisningstimmar fungerar som underlag men i synnerhet har läraren och lärarens syn, attityd och inställning till sin egen undervisning varit det centrala i den här undersökningen. Frågeställning: Hur jämställs de här två skolorna i förhållandet till de villkoren som erbjuds eleverna angående litteraturundervisnings? Är villkoren bättre eller sämre beroende på de socioekonomiska faktorer som skiljer de två skolorna åt? Är litteraturundervisningen i de två skolorna likvärdig? Metod:Eftersom lärarens syn på litteraturundervisning skulle hamna i fokus så valdes samtalsintervju som lämpligaste metod. Detta gav en närmare och mer ingående beskrivning av lärarens vardagliga erfarenheter och attityd gentemot undervisningen. Resultat: Förhållanden kring litteraturundervisning i de här skolorna kan sägas vara alldeles jämförbara när det gäller tillgång till resurser och lärarens insats. Det förekom inte någon märkbar skillnad när det gällde undervisningstimmar, tillgång till böcker, lärarens syn/attityd på litteraturundervisning, Lärarens syn på hur eleverna upplever litteraturundervisning eller Lärarens syn på litteraturundervisningens ställning i kursen. DiskussionSkillnaderna i lärarens sätt att undervisa skönlitteratur berodde mest på vilken typ av elev som undervisades men detta påverkade inte deras engagemang till eleverna eller inställning till kursen på ett negativt sätt. Skillnader uppkom mellan program inom skolorna i större sträckning än vad det gjorde mellan skolorna. Båda skolorna hade börjat ett läsprojekt för att kunna ge elever tid i skolan att läsa skönlitteratur utan betygskrav, detta för att öka elevernas läsvana. Den invandrartäta skolan gjorde extra insatser för att kunna ge vissa elever en positiv upplevelse av skönlitteratur som t.ex. inköp av särskilda böcker som skulle tilltala just dem.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleLikvärdighet i litteraturundervisningswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record