Show simple item record

dc.contributor.authorDübeck, Amanda
dc.date.accessioned2015-05-05T08:38:02Z
dc.date.available2015-05-05T08:38:02Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38825
dc.description.abstractBakgrund: Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen i vårt samhälle. Personer med psykisk ohälsa har ökad sjukdomsfrekvens när det gäller somatiska sjukdomar och sjuksköterskan kommer att möta symtom på psykisk ohälsa i de flesta former av hälso-och sjukvårdsverksamhet och inte bara inom den psykiatriska vården. Sjuksköterskan har i kraft av sin yrkesroll ett ansvar för att se till hela individens hälsotillstånd, både på det fysiska och det psykiska planet. Frågan är om sjuksköterskor som arbetar inom andra specialiseringar än de psykiatriska upplever att de har kompetens och utrymme för att göra detta. Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor inom somatiskt inriktad sjukhusvård upplever att vårda patienter med psykisk ohälsa. Metod: Arbetet är utformat som en allmän litteraturöversikt baserad på åtta kvalitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskor inom somatisk sjukhusvård kan ha både positiva och negativa attityder till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Många sjuksköterskor upplevde att fysiska och medicinska behov gick före psykiska omvårdnadsbehov. I vissa fall utgjorde vårdmiljön ett problem i omvårdnaden av patientgruppen. De flesta sjuksköterskor upplevde att de behövde mer utbildning och bättre stöd för att kunna uppfylla behoven hos patienter med psykisk ohälsa. Slutsats: För att kunna uppfylla patientens psykiska omvårdnadsbehov behöver sjuksköterskor tillgång till riktlinjer för omvårdnad vid psykisk ohälsa samt tillräckligt med utbildning om psykisk ohälsa i sin grundutbildning och genom vidareutbildning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSjuksköterskasv
dc.subjectpsykisk ohälsasv
dc.subjectattitydersv
dc.subjecterfarenhetersv
dc.subjectvårdrelationsv
dc.titleVi vet inte alltid hur – En litteraturöversikt över hur sjuksköterskor inom somatiskt inriktad sjukhusvård upplever att vårda patienter med psykisk ohälsasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record