GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Att känna tillsammans. Hur känslor visar sig hos tre ungdomar med medfödd dövblindhet och hur de bekräftas av pedagoger


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38792

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38792_1.pdf284KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att känna tillsammans. Hur känslor visar sig hos tre ungdomar med medfödd dövblindhet och hur de bekräftas av pedagoger
Authors: Malmgren, Sofi
Issue Date: 28-Apr-2015
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT14 IPS07 SPP600
Keywords: Medfödd dövblindhet
kommunikation
känslor
livsvärld
Abstract: Syfte: Att fördjupa förståelsen kring tre ungdomar som har medfödd dövblindhet och deras livsvärldar, med fokus på hur pedagogerna skapar möjlighet för ungdomarna att visa, kommunicera, förstå och ta del av känslor. Hur kan känslor visa sig hos ungdomarna i undersökningsgruppen? Hur bemöter och bekräftar pedagogerna de känslor som visar sig? Hur möjliggör pedagogerna för ungdomarna att kommunicera känslor? Hur kan ungdomarnas horisont vidgas när det gäller förmågan att visa, kommunicera, förstå ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/38792
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011