Show simple item record

dc.contributor.authorAxéll, Robinsv
dc.contributor.authorSjösvärd, Björnsv
dc.date.accessioned2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.available2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38709
dc.description.abstractTidigare forskning pekar på att elevernas motivation i skolarbetet sjunker ju högre upp i årskurserna man kommer, och att detta är särskilt tydligt i matematiken. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar gymnasieelevers motivation i matematikämnet. Studien utgick från följande frågeställning: - Vilka faktorer anser eleverna påverkar deras motivation i matematikämnet? Utifrån resultatet av undersökningen diskuterades även frågan: - Hur kan man som lärare arbeta för att stärka elevernas motivation i matematikämnet? Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät som distribuerades till totalt sex gymnasieklasser från det samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet på tre slumpvis utvalda skolor i en större svensk stad. Enkäten utformades och genomfördes digitalt via Google Drive. Resultaten sammanställdes i diagram, och i vissa fall beräknades den statistiska felmarginalen för att möjliggöra slutsatser med en högre grad av säkerhet. Resultatet av undersökningen visade att de faktorer som enligt eleverna påverkar motivationen i matematikämnet i störst utsträckning är känslan av att lyckas med sina uppgifter, betyg, lärarens undervisning, prov, nytta för framtida studier och känslan av att se hur matematiken hänger ihop. Utifrån detta resultat diskuterades hur läraren kan arbeta för att stärka elevernas motivation i matematikämnet. Ur ett lärarperspektiv kan resultatet av denna undersökning ses som positivt då det indikerade att läraren har stor möjlighet att påverka elevernas motivation. Denna studie pekar på att läraren kan stärka elevernas motivation genom att öka variationen i undervisningen, skapa optimala utmaningar för eleverna, visa på den nytta matematiken kan ge i framtiden samt genom att ge tydligare och mer framåtsyftande återkoppling.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectmotivationsv
dc.subjectmatematiksv
dc.subjectbetygsv
dc.subjectSDTsv
dc.titleMorot eller piska? Gymnasielevers tankar om vad som påverkar motivationen i matematikämnetsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record