Show simple item record

dc.contributor.authorÖstergren, Louisesv
dc.contributor.authorSvensson, Sandrasv
dc.contributor.authorKarlsson, Annasv
dc.date.accessioned2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.available2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38706
dc.description.abstractStudien syftar till att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år anpassar undervisningen till elever som utmanar dem i deras profession. Utmaningen kan bestå i att utforma undervisningen för de elever som har svårigheter, men också för de elever som behöver utmanas mer. Studien belyser lärares synsätt på elever som utmanar och anpassningar till dem utifrån tre perspektiv; det kategoriska, det relationella och dilemmaperspektivet. Skolan ska enligt styrdokumenten möta och anpassa sig efter alla elever och deras förutsättningar, tvärtemot hur det sett ut tidigare och även idag, då eleverna istället snarare får anpassa sig efter skolan. För att besvara vår frågeställning har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sex lärare och fem klassrumsobservationer. Resultatet visar att en god relation mellan lärare och elev var grundläggande för att kunna anpassa undervisningen till enskilda elever. Betydelsefulla faktorer var även tydlighet och struktur i lärares ledarskap. Elevernas delaktighet i utformningen av undervisningen samt varierande arbetsformer, anpassade efter elevgruppen, var ytterligare faktorer som visade sig ha betydelse. I resultatet framträder även en komplexitet mellan lärarnas strävan efter att uppnå en skola för alla och att möjliggöra det i verkligheten. För att närma sig detta önskade lärarna mer tid, resurser, handledning av specialpedagog-/lärare och mer kompetensutveckling. En slutsats vi drar är att lärares synsätt på elevers olikheter påverkar hur de anpassar sin undervisning till elever som utmanar. Lärare behöver få ökad kompetens och mer tid att reflektera över hur undervisningen kan anpassas till elevers olikheter.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectElever som utmanarsv
dc.subjecten skola för allasv
dc.subjectanpassning,sv
dc.titleElever som utmanar - en intervjustudie utifrån lärares perspektivsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record