Show simple item record

dc.contributor.authorTringidou, Evlampiasv
dc.contributor.authorGumpo, Sanelesv
dc.date.accessioned2015-04-14T13:26:31Z
dc.date.available2015-04-14T13:26:31Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38694
dc.description.abstractAbstrakt Motivation är ett mångtydigt begrepp som inte är enkelt att definiera. Begreppet kan definieras som ens vilja att upprepa ett visst beteende eller agerande för att uppnå ett resultat som oftast antingen direkt eller indirekt gynnar en. Då motivation är ett komplext begrepp som beror på flera olika faktorer har vi valt att förhålla oss till gymnasieelevers motivation i engelskundervisning. Syftet med denna studie är att undersöka både gymnasieelevers och gymnasielärares uppfattning om huruvida lärares bemötande påverkar elevernas motivation i ämnet engelska. Vår ambition är att ta reda på samtliga deltagares åsikter om vad lärare kan göra för att motivera sina elever och sedan få en insikt för om, och i så fall i vilken utsträckning, lärarna och eleverna delar samma uppfattning om vad som motiverar eleverna i engelskundervisningen. Med kännedom av att motivation är svårt att mäta har vi genomfört både en kvantitativ och kvalitativ studie. Genom enkäter och intervjuer har den empiriska delen i vår studie som huvudsyfte att bilda en uppfattning om huruvida lärares uppfattning om motivation stämmer överens med elevernas. Vi har intresserat oss för motivation som ett socialt fenomen såväl som för deltagarnas upplevelser. Detta innebär att vi ständigt hade i åtanke, och tog därför hänsyn till, att lärarna och eleverna i denna undersökning möjligtvis ser på motivation utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Både lärarnas och elevernas svar analyserades tematiskt under olika kategorier med fokus på relationen mellan lärare och elever, konstruktiv feedback, lärarens förhållningssätt, bemötande och pedagogik samt lärarens personlighet och engagemang. Vår undersökning visar att de lärare och elever som deltog har samma syn på många aspekter av elevmotivation. Däremot finns det punkter där deras inställningar och intryck skiljer sig åt, vilket fick oss att tänka på vikten av att lyssna på och samarbeta med eleverna för att så mycket som möjligt höja de sistnämndas motivation att lära sig engelska.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectelevmotivationsv
dc.subjectyttre motivationsv
dc.subjectinre motivation,sv
dc.titleLärarbemötande och Motivation i skolan. En undersökning om elevers och engelsklärares syn på hur lärarbemötandet påverkar gymnasieelevers motivation i engelskundervisning.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record