Show simple item record

dc.contributor.authorDeMattia, Susannaswe
dc.contributor.authorSvensson, Rebeckaswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:18:20Z
dc.date.available2007-05-08T13:18:20Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3852
dc.description.abstractSYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Med utgångspunkt i kursplanens mål att uppnå i engelska för skolår nio sökte vi svar på följande frågeställning: ·Hur är de två läromedlen Good Stuff och Happy uppbyggda? ·Vilka punkter ur kursplanens mål att uppnå i skolår nio tar dessa läromedel upp? ·Kan lärare i sin undervisning utgå från de nämnda läromedlen för att hjälpa elever att nå upp till målen i kursplanen för skolår nio? METOD Vi valde att göra en komparativ text- och innehållsanalys för att svara på våra frågeställningar. För vår undersökning analyserade vi läromedlen, Good stuff från Liber och Happy från Gleerups. Dessa valde vi med anledning av att de var relativt nya på marknaden samt att de var utformade för skolår nio. RESULTAT Läromedlen vi undersökte liknar varandra komponentmässigt. De består båda av: lärarhandledning, textbok, övningsbok och cd-skivor. Det finns vissa skillnader vad gäller layout och innehåll. Både Good Stuff D och Happy No. 3 tar till största del upp de färdigheter som nämns i kursplanen. Det som saknas är främst övningar där eleverna får reflektera över sitt lärande. Fokus i de båda läromedlen ligger på kommunikation och samarbete. Vi menar att ett läromedel kan fungera som ett stöd och en inspiration för läraren, men att denne ej bör utgå enbart från läromedlet i sin språkundervisning utan anpassa den efter elevgrupp och målen i kursplanen. Denna insikt kommer att påverka oss i vår framtida yrkesroll.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectKursplanens mål att uppnå i engelska för skolår niswe
dc.titleLäromedel versus Kursplan - En text- och innehållsanalys av två läromedel i engelskaswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record